L’ètica de Plató, contraposada a l’ètica d’Aristòtil

L’ètica de Plató s’inspira en els plantejaments de Sòcrates: creia que els valors són universals i objectius, que el bé i la justícia existeixen per si mateixos i són iguals per a totes les persones. Plató defensava l’intel·lectualisme moral: si algú es comporta incorrectament no és perquè sigui un malvat, sinó que actua així per ignorància. El … More L’ètica de Plató, contraposada a l’ètica d’Aristòtil

La teoria del coneixement segons Plató i Aristòtil

Per a Plató hi ha dues maneres molt diferents de conèixer, basant-se en l’existència de dos mons diferents: el món sensible i el món intel·ligible. El primer es pot copsar a través dels sentits mentre que, el món intel·ligible constitueix l’autèntica realitat perfecta i eterna, a la qual només es pot arribar per mitjà de … More La teoria del coneixement segons Plató i Aristòtil