L’ètica de Plató, contraposada a l’ètica d’Aristòtil

L’ètica de Plató s’inspira en els plantejaments de Sòcrates: creia que els valors són universals i objectius, que el bé i la justícia existeixen per si mateixos i són iguals per a totes les persones. Plató defensava l’intel·lectualisme moral: si algú es comporta incorrectament no és perquè sigui un malvat, sinó que actua així per ignorància. El … More L’ètica de Plató, contraposada a l’ètica d’Aristòtil